Có nhiều ứng viên bỏ lỡ cơ hội làm việc của mình chỉ vì viết email quá đơn giản, sơ sài,… nên đã vô tình không tạo được ấn tượng tốt trong mắt nhà tuyển dụng. Do đó, kỹ năng viết email là một trong kỹ năng rất quan trọng giúp các bạn sinh viên tạo nên được ấn tượng tốt đối với nhà tuyển dụng bên cạnh một CV tốt.
Dưới đây là một vài tips chúng tôi sẽ giúp các bạn sinh viên viết email đơn giản, chuyên nghiệp và đủ thuyết phục nhà tuyển dụng.
1. Tên Email – Tên hiển thị Email
2. Chủ đề – Subject
3. Chữ kỹ email
4. Cách viết email đơn giản
5. Mẫu email xin việc bằng Tiếng Việt
6. Mẫu email xin việc bằng Tiếng Anh
7. Các điều lưu ý trước khi gửi email