Tuyển dụng một nhân viên mới đòi hỏi sự đầu tư đáng kể về nguồn lực, bao gồm cả thời gian và tiền bạc. Doanh nghiệp đối mặt với trường hợp nhân sự mới tuyển dụng qua vài tuần, vài tháng rời bỏ tổ chức. Quá trình tuyển dụng phải bắt đầu lại gây ra tốn kém nguồn lực
Để giảm thiểu tình trạng nhân sự mới rời đi, doanh nghiệp cần có giải pháp với 3 trọng tâm chính

1. Quản lý kỳ vọng ngay từ đầu

Truyền đạt những khía cạnh tích cực và áp lực về vị trí công việc trong trong tin tuyển dụng và các cuộc phỏng vấn. Tìm hiểu được mong muốn của ứng viên, nhìn nhận tiềm năng để xác định mức độ phù hợp từ cả 2 phía. Giúp nhân sự hình dung được công việc phải làm thực tế.

2. Đánh giá sự phù hợp với văn hóa

Để gắn bó và đi đường dài, nhân sự và doanh nghiệp phải chung hệ giá trị, phù hợp văn hóa. Cách tốt nhất là khuyến khích sự giới thiệu, chia sẻ của ứng viên, đặt những câu hỏi liên quan đến hành vi và làm việc nhóm trong quá trình phỏng vấn. Từ đó xem xét mức độ phù hợp gắn với giá trị văn hóa mà doanh nghiệp muốn hướng tới.

3. Xây dựng kế hoạch hội nhập hiệu quả

Một chương trình hội nhập được lên kế hoạch sẽ đảm bảo họ có thể tối đa hóa thời gian để tìm hiểu vai trò mới và gắn kết với nhóm của mình. Điều này có tác động tích cực đến tỷ lệ giữ chân nhân viên mới của tổ chức bạn.
Giữ chân nhân sự mới là một vấn đề trong quản trị nguồn nhân lực. Nhờ vậy, các quy trình mua bán backlink dichvuseo.biz.vn mới hoạt động tốt được.
Nắm vững điểm then chốt trong quá trình tuyển dụng không chỉ giúp các nhà quản lý tối ưu hiệu quả và giảm thiểu tiêu tốn nguồn lực mà còn là chìa khóa để thu hút ứng viên tiềm năng.