Lý do vì đâu mà bạn đã gửi rất nhiều các mẫu CV chuyên nghiệp tới nhà tuyển dụng mà không hề nhận được hồi âm? Có thể nguyên nhân cốt lõi đến từ cách viết CV của bạn chưa đạt tiêu chuẩn, nhất là khi bạn là người chưa có kinh nghiệm. Mình chia sẻ cho các bạn 1 vài điều sau nhé:
1. Về độ dài hợp lý của 1 CV xin việc tối đa là 1 mặt tờ A4 và để cùng 1 phông chữ đồng bộ.
2. Học vấn: Tên bằng cấp, tên trường, thời gian học, điểm trung bình, các khóa học liên quan.
Lưu ý:
– Bằng cấp cao đưa lên trước, thấp đưa lên sau, ví dụ: Thạc sĩ rồi đến Đại học rồi đến Cao Đẳng.
– Nên đưa vào CV nếu điểm trung bình của bạn đạt loại Khá và trên Khá
– Chỉ nên liệt kê các khóa học liên quan đến công việc ứng tuyển
3. Các phần để thay thế kinh nghiệm làm việc
Phải dùng các mục khác để lấp đầy kinh nghiệm làm việc của bạn
– Thực tập: nêu rõ công việc thực tập của bạn, tên công ty, thời gian thực tập, kết quả hoặc thành tích đạt được sau thực tập.
– Các hoạt động ngoại khoá: nên bổ sung vào CV cho dù có liên quan đến công việc bạn ứng tuyển hay không. Vì nó 1 phần chứng minh cho tính cách và sự nhiệt huyết của bạn.
– Dự án: Nêu các dự án của bạn tại trường hoặc dự án bạn đã từng có khi tham gia thực tập.
4. Các phần khác:
– Viết thêm thói quen, sở thích
– Trình độ ngoại ngữ
– Giải thưởng và chứng nhận bạn đạt được.